Vad säger lagen kring brottmål?

Brottmål är den benämning som används vid mål där åtal väckts med påståendet att den eller de tilltalade begått ett brott.

I brottmål avgörs vad som är en kriminell handling och vilket straff som kan utdömas av en domstol, till exempel böter eller fängelse. Blir du utsatt för brott kan du som brottsoffer få hjälp av ett målsägandebiträde. Då blir man vägledd genom hela processen och undersöker möjligheten att kräva skadestånd.

Brottmål Göteborg

Lagar inom brottmål

Har du blivit utsatt för ett brott står staten för kostnaden och det står fritt att välja den jurist eller advokat som du har förtroende för. Är du misstänkt för ett brott har du enligt rättegångsbalken alltid rätt att anlita en försvarare beroende på vad målet rör samt om man riskerar annan brottspåföljd än böter och/eller villkorlig dom. Det är tingsrätten som utser offentlig försvarare men man har rätt att begära vilken försvarsadvokat man vill ha. Du har dock alltid rätt till en privat försvarare. Skillnaden är att du får stå kostnaden för din försvarare för det fall du skulle dömas för brottet.

Juridisk hjälp vid brottmål

Det är med fördel om ett målsägandebiträde kopplas in tidigt i ett mål. När du inleder kontakten med polis eller åklagare kan du berätta att du vill ha ett målsägandebiträde. Som brottsoffer i ett brottmål befinner man sig i en svår, utsatt och känslomässig situation. Genom att ta hjälp av ett målsägandebiträde blir du guidad dig genom processens alla steg och är med från första förhöret till efter rättegången.

Prima Law är en advokatbyrå i Göteborg & Borås där deras uppdrag som målsägandebiträde är viktigt att du känner dig trygg och förberedd inför processens alla delar. De ser till att du får det bästa av stöd genom en kombination av hög professionalitet och ett personligt bemötande. I uppdraget ingår också att begära skadestånd för dig.

Om du är kallad till förhör som misstänkt, eller är anhållen eller häktad kan du begära en advokat från Prima Law där de åtar uppdrag som försvarare alldeles oavsett målets storlek och ser till att du får det bästa av försvar. Läs mer på deras hemsida om brottmål.

Post navigation