Vad innebär brottmål?

Brottmål innehåller ett flertal olika områden. Kort och koncist är ett brott, en brottslig handling som ligger bakom en anmälan hos polisen. Själva utförandet av brottet exempelvis ett rån, en misshandel eller bedrägerier spelar ingen roll då detta kommer att tas upp och prövas i rätten som ett brottmål. I ett brottsmål kopplas även brottsmål advokater in för att bevisa motsatsen för brottet. 

Om du vill läsa mer om brottmål kan du klicka på länken.

Här kommer en liten förklaring kring hur ett brottmål kan gå till. Låt oss säga att du är ett offer för en misshandel. Gärningsmannen attackerar dig men du har ingen aning om vem detta är. Under attacken bröt gärningsmannen din näsa och efter attacken har du drabbats av återkommande migrän. Du bestämmer dig för att anmäla brottet och vänder dig till polisen. Nedanför tar vi dig vidare för att förklara processen i sin korthet steg för steg. 

Polisen tar emot brottsanmälan   

Polisen inleder brottsanmälan tillsammans med en åklagare för att utföra en förundersökning. Hela förundersökningen är sekretessbelagd. Förhöret med dig, den misstänkte gärningsmannen samt vittnen om det finns, som kan räcka för att väcka åtal. 

Beslut från åklagaren 

Det är sedan upp till åklagaren om man går vidare med fallet eller inte. Åklagaren kan besluta att ärendet håller för åtal och skickar in en stämningsansökan till rätten. Åklagaren kan också besluta att bevisen inte räcker för ett åtal och lägger ner fallet. Starka bevis är en avgörande faktor för att ett åtal ska kunna väckas 

Förhandlingen inleds och en brottsmåladvokat kopplas in 

Första insatsen leder tingsrätten för att behandla brottmålet. Här kommer åklagaren leda bevis till att du har blivit utsatt för en misshandel av den åtalade. Brottsmål advokaten kommer även att finnas på plats för att bevisa motsatsen. Du, och den åtalade, men även eventuella vittnen kommer att få berätta er version muntligt kring vad som hände när brottet begicks. I samband med det kommer domaren även att ställa kompletarande frågor för att säkerhetsställa sitt dombeslut. Därefter kommer domarna att prata i enrum för att komma fram till ett beslut kring vilket straff som tillges. Vanligtvis kommer beslutet efter två veckor när det gäller tingsrättens dom.  

Klicka på länken för att ta dig vidare till PrimaLaw advokatbyrå för att få hjälp med en brottsmålsadvokat.

Post navigation