Takskottning i Stockholm

Under vintern samlas ofta mycket snö på taket på din fastighet i Stockholm, vilket kan innebära en del risker. Om man har otur kan först och främst den snö som samlats på taket till slut bli så tung att den släpper och faller ned mot marken. Om någon då oturligt nog står direkt under finns det risk för att skador uppstår. För att undvika detta är det bra att med jämna mellanrum ta hjälp med en takskottning på ditt tak i Stockholm. 

Miramix erbjuder takskottning i Stockholm, klicka på länken för att läsa mer om tjänsten. 

Säker skottning på tak i Stockholm 

Det är viktigt att arbetet alltid håller allra högsta klass och att kunder är fullständigt nöjda med det arbete som har utförts. Med Miramix kan du känna dig trygg i alla lägen. Dem hjälper dig med snöskottning oavsett vad du har för fastighet och både med skottning på marken och taken. Förutom det erbjuder dem även andra åtgärder som gör vintern säkrare, så som halkbekämpning. Detta går till genom att dem strör ut sand och grus på det drabbade området. Sedan hjälper dem även till att avlägsna detta när våren sedan kommer. Just arbetet med takskottning är extra riskfyllt och kräver stort ansvar för att förhindra skador och olyckor. Säkerhetsställ att firman alltid följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer ”Skotta säkert” vid takskottning och att all personal har genomgått utbildning i tak säkerhet. 

Miramix har den utrustning och erfarenhet som krävs för att kunna utföra ett bra jobb och minimera risken för skador på ditt tak men även för de människor som vistas i närheten när takskottningen sker. Deras anställda arbetar effektivt och säkert så att man som kund kan känna sig trygg och säker med deras arbete. 

Klicka på länken om du är intresserad av skottning av tak i Stockholm

Post navigation