Olika typer av terapi i Uppsala

Att gå och prata med någon för att man av olika anledningar inte mår bra är något som många ibland kan känna ett behov av. Bosse Wiberg är terapeut och tar emot er i Uppsala som behöver hjälp med parterapi, familjeterapi, psykoterapi och samtal vid relationsproblem.

Relationsproblem, familjeterapi och psykoterapi i Uppsala

Terapi för er i Uppsala kan vara aktuellt vid många skeenden i livet. Många gånger stöter vi på situationer som är svåra att hantera som olika typer av personliga kriser, problem med att kommunicera inom familjen eller en relation med en partner som av olika anledningar blir allt sämre.

Bo Wiberg finns tillgänglig för samtal i Uppsala. Oavsett om det handlar om parterapi, familjeterapi, psykoterapi, samtal vid relationsproblem eller annat. Terapin i Uppsala går till så att terapin börjar med ett första möte där ni får tala om er situation och era problem.

Tillsammans med terapeuten planeras sedan hur terapin ska gå till och vad som ska hända under de olika stadierna i terapin. Det diskuteras även vilka mål som du har med er terapi. Parterapi i Uppsala hjälper er som lever i en parrelation att kommunicera och gå framåt mot en lösning på era problem, familjeterapi kan behövas med anledning av konflikter mellan vissa av familjemedlemmarna och psykoterapi kan behövas vid olika typer av personliga problem som depression, ångest eller annat.

Målet med all typ av terapi

Oavsett vilken typ av terapi ni behöver ta del av i Uppsala leder samtliga typer till att ni får se er situation från ett annat perspektiv än det som ni är vana med. Psykoterapin, parterapin och terapin för relationsproblem kan hjälpa er att komma i kontakt med era känslor och inse hur ert förflutna hänger samman med ert nuvarande liv och er situation.

Post navigation