Misstänker du radon i ditt hem? Utför radontestning!

Radon är en luktfri och osynlig gas som utvinns när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Därför kan det vara svårt att identifiera radon då detta endast kan upptäckas genom att mätas. Om man misstänker att man har högre nivåer av radon i sitt hem så är det bra att utföra en radontestning.

Radontestning i Stockholm

Testa radon i ditt hem

Att utföra en radontestning i hemmet i Stockholm kan man göra på egen hand för att få reda på om man har för höga nivåer av radon. Skulle det visa sig finnas höga nivåer av radon i hemmet kan det bli aktuellt med en vidare radonbesiktning och mätning. Detta för att ta reda på var radonet kommer från och på vilket sätt man ska åtgärda radonet.

Nästa steg efter en radontestning är att åtgärda problemen genom sanering. Vid radonsaneringen finns det olika metoder som kan användas. Vilken metod som är den bästa beror på det specifika fallet. Kanske kommer radongasen från marken under golvplattan eller från byggnadsmaterial i hemmet och beroende på sådana faktorer finns olika typer av lösningar.

Risker med radon

Att ta reda på om det finns halter av radon i hemmet är väldigt viktigt eftersom att radon kan innebära en stor risk för människors hälsa. Radon och radondöttrar i luften kan vid inandning följa med ner i luftrören och lungorna. När radondöttrar sönderfaller avges alfastrålning som är mycket skadligt och kan leda till lungcancer. Att bli utsatt för radon är den näst vanligaste orsaken, efter rökning, till lungcancer. Därför är det väldigt viktigt att göra en radonmätning för att säkerställa att det inte finns radon i hemmet.

Utför radontestning för hälsans skull

Eftersom att radon innebär en stor risk för människors hälsa är det väldigt viktigt att kontrollera detta. För att ta reda på om ditt hem har halter av radon och vart radonet kommer från är det viktigt att ta hjälp med radonmätningar. Sådana radonmätningar utförs med hjälp av mätinstrument för att avgöra om radonet kommer från byggnadsmaterialet.

Radontestning i Stockholm

Post navigation