Miljöutbildning

Allt fler företag väljer att tänka hållbart genom att miljöanpassa sig. Vårt klimat på jorden har tagit mycket stryk på grund av vår oförsiktighet. Dem giftiga miljöutsläppen har bidragit till allt fler företag men även länder jobbar för att bli gröna, alltså miljövänliga. Trots vårt försämrade klimat finns det fortfarande företag som inte jobbar miljövänligt och hållbart. Vissa kanske inte kan, vissa bryr sig inte och vissa vet inte hur dem ska gå tillväga. Inveco är ett företag som höjer kunskapsnivån och medvetenheten hos dig som driver ett företag tillsammans med dina anställda. Detta gör dem genom miljöutbildningar som uppmanar till eftertanke och ökat intresse för detta problem. Inveco ser helt enkelt till att skapa förståelse för våra rådande miljöproblem i stort samt vilka miljöutmaningar som är specifika för just din verksamhet/arbetsplats. Dem kan även komma fram med förslag som ni kan göra för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Miljöutbildningen som dem håller i är anpassad efter antal deltagare och deras förkunskaper. Utöver det så erbjuder dem även mer specifika utbildningar, såsom exempelvis provtagarutbildning (för certifiering av provtagare) enligt riktlinjer från naturvårdsverket.  

Är du intresserad av miljöutbildningar? Klicka på länken bredvid för att ta dig fram till Invecos hemsida för att läsa mer.  

Inveco utför flödesmätning, provtagning och provhantering 

Invecos provtagarutbildning görs genom innehåll och upplägg utifrån Naturvårdsverkets författningssamling. Detta riktar sig främst till personer som handhar egenkontroll av utgående processavlopp från industriell verksamhet.  

Miljöutbildning anpassad efter företaget 

Inveco utarbetar med hjälp av sin kund en företagsanpassad miljöutbildning som kan tillämpas. Utbildningens inriktning kommer att synliggöra och förtydliga frågeställningar kring förbrukningen av resurser och råvaror, vikten att minimera produktspill och uppkomsten av föroreningar till avlopp och luft samt att effektivera källsorteringen av uppkommit avfall för återanvändning eller återvinning.   

Tryck på länken för att ta kontakt med Inveco kring miljöutbildning.  

Post navigation