Hjälp med personlig assistans i Bollebygd

Något som nog de flesta är medvetna om är möjligheten till och rätten till att få personlig assistans i Bollebygd och andra delar av landet. Men vad krävs egentligen för att man ska ha rätt till att få personlig assistans?

Läs mer även här om personlig assistans i Bollebygd

Vissa förutsättningar krävs för att få hjälp med personlig assistans i Bollebygd.


Då har du rätt till personlig assistans

Personlig assistans är en typ av hjälp och stöd som du i Bollebygd och andra delar av landet vid vissa förutsättningar kan ha rätt till. Personlig assistans kan du söka om du har någon typ av bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver hjälp med det vardagliga livet.

När får hjälp med personlig assistans i Bollebygd så får du hjälp av en assistent med sådant som räknas som grundläggande behov. Det kan vara allt från att sköta hygienen till de egna behoven. Det kan förutom dessa behov också vara så att man får hjälp med annat i livet.

För att få personlig assistans i Bollebygd eller en annan stad i landet så måste en ansökan göras. Du hör av dig till kommunen eller försäkringskassan om detta beroende på vilka behov som finns av personlig assistans.

Personlig assistans underlättar livet

När du hört av dig för att få hjälp med personlig assistans i exempelvis Bollebygd så utreds sedan ditt ärende. Slutligen får du ett beslut om vilken personlig assistans som just du har rätt till.

Personlig assistans i Bollebygd, och andra områden, finns till för att göra så att man får livskvalitet och kan leva ett liv som är rikt och självständigt även om man har någon typ av funktionsnedsättning som annars kan vara begränsande i livet.

Post navigation