Viktigt med besiktning innan husköp!

Går du i tankarna på att köpa hus? Det är ett stort beslut och kanske en utav de största investeringarna man gör i livet. Därför är det viktigt att se till att man inte köper ett hus där det finns problem med fukt och mögel. För att ta reda på om det finns eventuella problem med fukt och mögel är det alltid bäst att utföra en besiktning innan husköp.

Husköp besiktning i Stockholm

Utför besiktning innan husköp och ta reda på om det finns mögel

Att köpa ett mögelhus kan i längden bli kostsamt och är säkerligen något som alla vill undvika. Innan man genomför ett husköp ska en besiktning utföras, en så kallad överlåtelsebesiktning. Det är en besiktning som görs innan försäljning av huset om man vill med hjälp av en besiktningsman. När man ska köpa ett hus så har man en skyldighet att se till att besiktiga huset inför husköpet.

Vid besiktningen framgår det om något måste åtgärdas på fastigheten. Bland annat kan tecken på fukt och mögel bli synliga. Finns tecken på detta kan man med hjälp av vidare teknisk utredning fastställa vilken typ av skador och angrepp som finns.

Därför är det viktigt med besiktning

Anledningarna till att man bör undersöka om det finns mögel i ett hus innan ett husköp är flertalet. För det första så sliter mögel på det material som är angripet och mögelsanering och renovering kan bli aktuellt. En sådan renovering kan ibland bli kostsam och det är troligen inte något som man hade tänkt sig i det nya huset. För det andra så kan hälsan påverkas negativt om man under en längre tid befinner sig i mögel. Mögel kan nämligen sammankopplas med sådana hälsobesvär som exempelvis irritation i luftvägarna, huvudvärk, snuva och annat.

Se därför alltid till att genomgå en besiktning innan ditt husköp för att undvika oförberedda kostnader och utredningar!

Post navigation