Att ta hjälp av en familjerättsjurist

I livets olika faser kan oväntade saker hända. Det kan handla om att familjemedlemmar inte kommer överens och konflikter uppstår. Då kan det i vissa fall vara tryggt att ha en advokat inom familjerätt vid sin sida.

Inom ramen för familjerätt hänger ofta flera frågor samman, som frågor inom arv och bodelning. Familjerätt berör även frågor om makars eller sambos egendom, äktenskap och vårdnadstvist mellan föräldrar och barn. Ibland kan det vara en god idé att ha en advokat inom familjerätt vid sin sida.

Advokat familjerätt Borås & Göteborg

Advokat vid familjerätt

De flesta av oss behöver någon gång under livets gång anlita en familjerättsadvokat. Kanske ska du bli sambo och behöver upprätta avtal avseende den gemensamma bostaden. Eller så kanske du ska gifta dig och har barn sedan tidigare – vad var det nu som gällde med ”särkullbarn” och nya makar? Eller så är du på väg att genomgå en separation – Hur ska bostad och annan egendom fördelas? Vem får bo kvar i bostaden tills bodelning kommer till stånd? Att hålla koll på juridiken själv är inte alltid lätt – då kan det vara en god idé att ta hjälp av en familjerättsadvokat som bistår dig juridiskt på alla sätt som krävs.

En familjerättsadvokat ansvarar för att hantera frågor som skilsmässa eller separation, vårdnad om barn, underhåll, arv och många andra familjerättsliga problem. En advokat inom familjerätt måste behärska hela ämnesområdet. Att reda ut vilka regler som gäller för till exempel äkta makar och sambor, föräldrar i fråga om faderskap, vårdnad, boende och umgänge samt underhållsbidrag, förfördelade arvingar och testamentstagare efter någon avlidit och mycket mer. Prima Law är en advokatbyrå som har omfattande kompetens inom det som rör familjerätt.

Jurist vid arvsrätt

Att få hjälp på juridisk väg

Frågor som rör familjen är känsliga och ofta väldigt betydelsefullt för de personer som är inblandade. Därför är det viktigt att ha en professionell jurist vid din sida när det krävs juridisk hjälp. Det kan vara allt ifrån att lösa vårdnadstvister inom ramen för familjerätt till att lösa underhållsbidrag.

Post navigation