Miljöutbildning

Allt fler företag väljer att tänka hållbart genom att miljöanpassa sig. Vårt klimat på jorden har tagit mycket stryk på grund av vår oförsiktighet. Dem giftiga miljöutsläppen har bidragit till allt fler företag men även länder jobbar för att bli gröna, alltså miljövänliga. Trots vårt försämrade…