Vad innebär brottmål?

Brottmål innehåller ett flertal olika områden. Kort och koncist är ett brott, en brottslig handling som ligger bakom en anmälan hos polisen. Själva utförandet av brottet exempelvis ett rån, en misshandel eller bedrägerier spelar ingen roll då detta kommer att tas upp och prövas i rätten som ett brottmål. I ett brottsmål kopplas även brottsmål advokater in…