Miljöutbildning

Allt fler företag väljer att tänka hållbart genom att miljöanpassa sig. Vårt klimat på jorden har tagit mycket stryk på grund av vår oförsiktighet. Dem giftiga miljöutsläppen har bidragit till allt fler företag men även länder jobbar för att bli gröna, alltså miljövänliga. Trots vårt försämrade…

Vad innebär brottmål?

Brottmål innehåller ett flertal olika områden. Kort och koncist är ett brott, en brottslig handling som ligger bakom en anmälan hos polisen. Själva utförandet av brottet exempelvis ett rån, en misshandel eller bedrägerier spelar ingen roll då detta kommer att tas upp och prövas i rätten som ett brottmål. I ett brottsmål kopplas även brottsmål advokater in…

Posts navigation